Loại giấy : Duplex, Ivory, Bristol.

Định lượng : 200-450gsm.

Giấy bồi : Couches, giấy mỹ  thuật.

Kỹ thuật in : Offset.

Kiểu khay : Không có.

Xử lý bề mặt : Cán màng, metalize, UV, bế nổi, dán cửa sổ ….

Ứng dụng : Dược phẩm, mỹ nghệ, bánh kẹo…