SÁCH HƯỚNG DẪN BOOKLET

Booklet là những thiết kế giống như sách, nhưng không hẳn là sách vì nội dung của chúng ngắn hơn. Kích thước booklet thường nhỏ như lá bài hoặc cỡ khổ A6.

Những thiết kế booklet  được sử dụng chủ yếu là hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn du lịch,  …để cung cấp cho độc giả một ý tưởng ngắn gọn nhưng súc tích về một chủ đề nhất định.

Một số thiết kế booklet đẹp